COMPANY BACKGROUND

บริษัท เอ็น อี เอ็กซ์ ที จำกัด “ผู้นำสื่อวิทยุ ณ จุดขาย”  ได้ถูกก่อตั้งโดยผู้บริหารทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ คุณวิญญลักษณ์ โสรัต ดำรงตำแหน่งเป็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณคมสันต์ เชษฐโชติศักดิ์ ดำรงตำแหน่งเป็น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์ คุณกฤช เอทเตอร์ ดำรงตำแหน่งเป็น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และคุณจิรพงศ์ โรจนวาสี ดำรงตำแหน่งเป็น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในสายธุรกิจ In-store media มากกว่า 15 ปี ในทุนจดทะเบียน 47,500,000 บาท โดยบริษัทฯ ได้ให้บริการธุรกิจสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านเสียง (In-Store Radio)  2 รูปแบบ

 

1.สื่อวิทยุภายในโมเดิร์นเทรด (Super Store) อาทิ Big C Supercenter / Big C Jumbo / Big C Extra / Big C Market / Maxvalu / Makro / Central Food Hall / Tops Market / Tops Super Store / ท็อปส์ ซูเปอร์คุ้ม  และสื่อวิทยุภายในร้านสะดวกซื้อ (Convenience Store) อาทิ Family Mart / Maxvalu Tanjai / Mini BIG C / 7-Eleven / Tops Daily

 

2.สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงด้วยเทคโนโลยีและระบบการจัดการแบบครบวงจร ให้องค์กรธุรกิจได้มีสื่อเป็นของตัวเอง (Adaptive radio) อาทิ It’s Mine Station By Toyota / SPAR Fresh & Easy Food Market / Daiso

อีกทั้งบริษัทฯ ยังเป็นผู้บุกเบิกนวัตกรรมเทคโนโลยีสื่อวิทยุที่พร้อมด้วยศักยภาพ ตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าและสอดคล้องกับพฤติกรรมผู้รับฟัง ซึ่งมีรูปแบบเทคโนโลยีทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่

Live streaming radio: สื่อวิทยุที่เพิ่มประสบการณ์ Shopping ด้วยการจัดรายการสด Live DJ สามารถพูดคุยหน้าไมค์ สร้างกิจกรรมร่วมสนุกกับรายการได้แบบสด ๆ เช่นการขอเพลง หรือเล่นเกมลุ้นของรางวัล ณ พื้นที่ BIG C Supercenter

 

Radio plus: ประสบการณ์ใหม่กับ สื่อวิทยุที่มีระบบเซ็นเซอร์ เล่นโฆษณาเมื่อเดินผ่าน พร้อมเพลงเพราะให้ฟังทั้งวันใน 7-Eleven, Mini Big C

 

Internet radio: บริการสื่อวิทยุที่เข้าถึงได้ทุกพื้นที่เพียงมีสัญญาณ internet สะดวกต่อการติดตั้งอุปกรณ์ โดยเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทุกพื้นที่พร้อมกันในการออกอากาศครั้งเดียว พร้อมระบบการออกอากาศที่ผู้ใช้บริการสามารถจัดรายการแบบ Real time รวมทั้งยังเชื่อมโยงการออกอากาศผ่าน online media ได้

 

Smart radio:  บริการสื่อวิทยุอัจฉริยะ ที่สามารถแบ่งพื้นที่การออกอากาศได้ตามความต้องการ แต่ละพื้นที่สามารถมีเนื้อหารายการเป็นของตัวเองได้ ส่งผลให้การกระจายการออกอากาศได้ทั่วถึง และการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายด้วยเนื้อหาที่ตอบความต้องการแต่ละพื้นที่เป็นอย่างดี พร้อมความคมชัดที่มีความเสถียรระดับสูง

ทั้งนี้ บริษัทฯไม่เคยหยุดนิ่งที่จะพัฒนาด้านนวัตกรรมและคุณภาพของสื่อวิทยุ(In-Store Radio)   ทั้งภายในโมเดิร์นเทรด และร้านสะดวกซื้อ และการให้บริการผลิตสื่อวิทยุ ตลอดจนศึกษาสถานการณ์ธุรกิจ ความต้องการลูกค้า และพฤติกรรมผู้รับฟังอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการสื่อวิทยุทั้งหลาย โดยยังมุ่งเน้นความพึงพอใจของลูกค้าและผู้รับฟังเป็นสำคัญ

 

บริษัท เอ็น อี เอ็กซ์ ที จำกัด ได้รับรางวัล

THAILAND ICT EXCELLENCE AWARDS 2017”

For Adaptive in-store Radio, In the Category of Innovation Project.

จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2560

ICT 2017